Możliwe zmiany do Kodeksu spółek handlowych od 1 stycznia 2018 r.


zmiany do kodeksu spółek handlowych Kancelaria Prawna GACH MIZIŃSKA

Nasz ustawodawca w  ramach prac nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, obok zmian o charakterze podatkowym, postanowił wprowadzić także pewne zmiany do Kodeksu spółek handlowych. Sprawdź czego dotyczą planowane zmiany.

Czego dotyczą w szczególności planowane zmiany do Kodeksu spółek handlowych od 1 stycznia 2018 r.?

  1. Możliwości potwierdzania czynności prawnych dokonanych przez organ z przekroczeniem zakresu umocowania lub przez osobę, nie będącą organem spółki
  2. Wskazania zasad podejmowania decyzji co do użycia kapitału zapasowego i rezerwowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. Akcji/udziałów objętych wspólnością majątkową małżeńską
  4. Doprecyzowania zasad wypłaty dywidend w spółce z o.o. oraz zwrotu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy, jeśli spółka nie wykazała ostatecznie zysku, lub był on zbyt niski
  5. Budzącego istotne problemy tematu składania oświadczeń o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie czy radzie nadzorczej spółki.

Więcej informacji w tym zakresie mec. Małgorzata Gach przedstawia w artykule w portalu prawnym LexAgit.pl.

Najciekawsze zmiany do Kodeksu spółek handlowych wynikające z projektu ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców

 

***

CZYTAJ TAKŻE:

 

***

Masz pytania związane z tematem artykułu?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z AUTOREM    /   KONTAKT Z KANCELARIĄ

***

Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł