TSUE: Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez „nieaktywnego” podatnika


niekatywny podatnik kancelaria prawna GACH MIZIŃSKA

Podatnik powinien mieć prawo do odliczenia VAT – podatku naliczonego z faktury tzw. “nieaktywnego” podatnika. Tak wynika z aktualnego orzecznictwa TSUE – wyrok TSUE z dnia 19 października 2017 r. (sygn. C-101/16).

Czego dotyczyła sprawa analizowana przez TSUE?

Sprawa dotyczyła Spółki z siedzibą w Rumunii, która kupiła usługi od kontrahenta uznanego z powodu nieskładania deklaracji za nieaktywnego, wykreślonego następnie z rejestru podatników VAT. Spółka w swoich rejestrach zakupowych uwzględniła otrzymane od owego kontrahenta faktury i uznała, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Warto podkreślić, że do transakcji faktycznie doszło i nie miało miejsce żadne oszustwo podatkowe. Rumuński sąd był zdania, że spółka powinna sprawdzić status swojego kontrahenta przed planowaną transakcją, lecz w sprawie zrodziły się poważne wątpliwości. Z uwagi zatem na brzmienie przepisów prawa rumuńskiego, jak również z uwagi na brak ukształtowanego orzecznictwa w tego typu przypadku, w ostateczności w sprawie zabrał głos TSUE.

Po rozpoznaniu sprawy w wyroku z dnia 19 października 2017 r. (sygn. C-101/16) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ślad za Rzecznikiem Generalnym podkreślił, że:

Dyrektywa VAT’owska stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu Rumunii, na mocy którego podatnikowi odmawia się prawa do odliczenia podatku VAT z tego względu, że kontrahent, który świadczył usługę został uznany przez organ podatkowy państwa członkowskiego za nieaktywnego podatnika,

przy czym to uznanie za nieaktywnego podatnika zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej dla wszystkich podatników w tym państwie.

TSUE podkreślił, że prawo do odliczenia jest zasadniczym ogniwem konstrukcji podatku VAT, które nie powinno podlegać ograniczeniom poprzez działanie ustawodawcy państwa członkowskiego. TSUE ponownie w swoim orzeczeniu wskazał, że:

organ podatkowy państwa członkowskiego nie może wymagać od podatników dogłębnej i kompleksowej weryfikacji swoich kontrahentów, jako że obowiązek ten winien ciążyć na organie podatkowym.

Jakie znaczenie dla polskich podatników?

Komentowane orzeczenie dotyczące „nieaktywnego” podatnika, mimo że dotyczy podmiotu z siedzibą w Rumunii ma szczególne znaczenie dla polskich podatników.

Biorąc pod uwagę obecną praktykę polskich organów podatków nie da się nie zauważyć, że bardzo często, wręcz masowo, wzywają one podatników do składania korekt plików JPK_VAT lub deklaracji VAT’owskich, z tego tytułu, że kontrahent, od którego podatnik nabył towar lub usługę został wykreślony z rejestru VAT.

W ocenie TSUE działania takie mogą być niezgodne z regulacjami unijnymi, co dla większości podatników może oznaczać zwrot nienależnie pobranego podatku VAT.

Jeśli działanie organu wiązało się z naruszeniem prawa może to oznaczać należny Ci zwrot podatku VAT

Organ podatkowy wezwał Cię do złożenia korekty składanych deklaracji podatkowych?

Organ podatkowy w toku kontroli podatkowej odmówił Ci prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu, że kontrahent, od którego nabyłeś towar lub usługę został wykreślony z rejestru podatników VAT, a transakcja ta nie miała na celu oszustwa podatkowego?

Eksperci kancelarii GACH MIZIŃSKA dogłębnie przeanalizują przedstawiony przez Ciebie stan faktyczny i zweryfikują czy działanie organu podatkowego było zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez TSUE. Jeśli działanie organu wiązało się z naruszeniem prawa może to oznaczać należny Ci zwrot podatku VAT.

***

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł