Ostatnie wypowiedzi Partnerów Kancelarii w mediach


certyfikat rezydencji Kancaleria Prawna Gach MIzińska

Z przyjemnością informujemy o tym, że w ostatnim czasie w dzienniku Rzeczpospolita ukazały się dwie publikacje z zakresu prawa podatkowego z komentarzami mec. Małgorzaty Gach na temat CIT w kontekście wydatków na CRS oraz certyfikatów rezydencji w formie elektronicznej.

CIT: firma odliczy wydatki na stypendia i granty

Pierwsza z publikacji z dnia 20 grudnia 2017 r. pt.: CIT: firma odliczy wydatki na stypendia i granty dotyczy ważnego tematu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z tzw. CSR, tj. ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Jak mówi Małgorzata Gach w swojej opinii zawartej w artykule, ważne jest, że wydatki na CRS budują pozytywny wizerunek firmy i mogą mieć przełożenie na osiąganie przychodów, zachowanie czy zabezpieczanie ich źródła.

Nie powinny być przy tym traktowane jako wydatki na reprezentację – tego typu wydatki są w całości wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Tym samym winny być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Istotne jest jednak, by dla celów ewentualnej kontroli podatnicy mogli przedstawić  skonkretyzowaną strategię działań CSR, łącznie z zakładanym wpływem tych działań na działalność firmy i jej przychody. Powinno to zabezpieczyć firmę przed zastrzeżeniami ze strony organów podatkowych.

Elektroniczny dokument potwierdzi siedzibę firmy

Druga z publikacji z dnia 5 stycznia 2018 r. pt. Elektroniczny dokument potwierdzi siedzibę firmy dotyczy certyfikatów rezydencji podatkowej umożliwiających zastosowanie z niższej stawki podatku dochodowego czy zwolnienie od opodatkowania.

Małgorzata Gach w swojej opinii zawartej w artykule, zwraca uwagę, że dotychczas organy podatkowe akceptowały przede wszystkim tradycyjne papierowe certyfikaty rezydencji podatkowej, a ostatnio nastąpiła pewna zmiana, skutkiem czego – jak się wydaje ostatecznie – organy podatkowe uznały, że także certyfikaty wydane w formule dokumentu elektronicznego np. pdf załączanego do e-maila także mają znaczenie podatkowe.

Zdaniem komentatorki trzeba tutaj wziąć pod uwagę fakt, że:

  1. żadne przepisy nie określają obowiązującej formuły certyfikatu rezydencji a w szczególności nie stanowią jaka forma certyfikatu jest jedyną obowiązująca podatnika i zapewniającą mu ochronę prawną
  2. zgodnie z przepisami z polskich ustaw o podatkach dochodowych certyfikat rezydencji – niezależnie od jego formy prawnej powinien wskazywać na: podatnika, jego miejsce siedziby czy zamieszkania.

Ponadto certyfikat taki powinien być wydany przez uprawniony organ administracji podatkowej danego kraju. Tylko wtedy będzie on miał znaczenie prawne.

Masz pytania związane z tematem artykułu?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z AUTOREM    /   KONTAKT Z KANCELARIĄ

***

Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł