Październik i listopad 2018 r. – publikacje na blogach Kancelarii GACH MIZIŃSKA


przegląd tematów blogowych

Spółki osobowe, prawidłowy sposób zawierania umów pomiędzy spółką a członkami jej zarządu, zarząd sukcesyjny, zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2019 r. Tym razem zbiorczo o czym pisaliśmy na blogach kancelarii GACH MIZIŃSKA w październiku i listopadzie 2018 r.

Prawo dla księgowych

W październiku 2018 r. pisaliśmy trochę więcej niż do tej pory o spółkach osobowych.

Było zatem trochę informacji na temat wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej: Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej (2), czy też wcześniej nieco o zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej na rzecz innego podmiotu: Zbycie udziału w spółce osobowej a wystąpienie wspólnika ze spółki (1). Konstatacja jest generalnie taka, że spółka osobowa (np. spółka jawna czy komandytowa) rządzi się jednak nieco innymi prawami niż choćby najbardziej popularna spółka kapitałowa, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto zatem wiedzieć „czym to się je”.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się także wpis poświęconym dwóm trybom zakończenia działalności spółki osobowej. Warto wiedzieć, że można znacznie uprościć i skrócić proces likwidacyjny. Ma to miejsce wówczas, jeśli wspólnicy jednomyślnie ustalą zasady podziału majątku spółki czy pokrycia jej zobowiązań. Zatem likwidując spółkę osobową warto rozważyć, czy nie da się tego zrobić prościej i sprawniej.

W listopadzie zajmowaliśmy się również tematem ważnym szczególnie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, a zatem kwestią prawidłowego sposobu zawierania umów pomiędzy spółką a członkami jej zarządu. Niestety konieczny może być pełnomocnik wyznaczony uchwałą zgromadzenia wspólników czy zaangażowanie  rady nadzorczej – o czym nie wszyscy pamiętają. A konsekwencje mogą być istotne. Szczegóły we wpisie pt.: Umowa z członkiem zarządu – czy konieczny pełnomocnik?

Na sam koniec kilka słów na temat nowej instytucji dla przedsiębiorców wpisanych do CEiDG czyli o zarządzie sukcesyjnym. Może to i dobre rozwiązanie ale pamiętajmy, że tylko przejściowe. Do sukcesji firmy należałoby się raczej przygotować całościowo.

Podatki w spółkach

Z kolei na blogu Podatki w spółkach ostatnie wpisy – jak zawsze pod koniec roku – poświęcone zostały zmianom w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2019 r.

Zatem kilka informacji o tym kto będzie mógł skorzystać z 9% podatku CIT w artykule pt. Dla kogo 9% stawka podatku CIT ?, jakie ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku aportu wierzytelności w artykule pt. Koszt uzyskania przychodu przy aporcie wierzytelności po 1 stycznia 2019 r., czy też ile wynosić będzie podatek od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek w artykule pt. Pcc od umów pożyczek niższy po 1 stycznia 2019 r.).

O cenach transferowych

Nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych przyniosły także zmiany w cenach transferowych. Jakie to zmiany? – o tym można przeczytać na blogu O cenach transferowych we wpisie pt. Zmiany w cenach transferowych od 1 stycznia 2019 r.

 

***

Zapraszamy do lektury blogów oraz komentowania wpisów.

***

Masz pytania związane z tematami poruszanymi ostatnio na blogach?

Zapraszamy do kontaktu:

 

Udostępnij:
Artykuły podobne