O czym pisaliśmy na blogach kancelarii GACH MIZIŃSKA w grudniu 2018 r.


przegląd tematów blogowych

Niestety znowu jesteśmy jeden rok starsi 🙁 Witamy jednak wszystkich serdecznie w Nowym Roku z nadzieją, że będzie on jeszcze lepszy niż rok 2018. Zapraszamy przy tym do lektury i komentowania naszych wpisów na blogach kancelarii GACH MIZIŃSKA. O czym pisaliśmy w ostatnim miesiącu minionego roku?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Jedną z częściej występujących umów dotyczących udziałów w spółce z o.o. jest umowa darowizny udziałów. Zwykle jest ona wykorzystywana do przesunięć w zakresie własności udziałów pomiędzy członkami rodziny. Teoretycznie umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. wymaga tylko formy z podpisem notarialnie poświadczonym, jednak nieco inna regulacja wynika z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy darowizny. Zatem w jaki sposób skutecznie darować udziały w spółce z o.o.? O tym we wpisie pt. Czy darowizna udziałów wymaga umowy w formie notarialnej?

Podatki w spółkach

Każdy wspólnik przystępując do spółki osobowej jest zobowiązany wnieść wkład, który służył będzie działalności spółki. Czy możliwy jest bezpodatkowy zwrot części takiego wkładu na rzecz wspólnika jeszcze w trakcie funkcjonowania takiego podmiotu – o tym we wpisie pt. Zwrot wkładu do spółki osobowej – czy jest podatek dochodowy?

Prawo dla księgowych

W grudniu 2018 r. poświęciliśmy nieco uwagi planowanym zmianom do Kodeksu spółek handlowych. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie od marca 2019 r. m.in. regulacji dotyczących rozliczenia wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy. Więcej o tym we wpisie pt. Dywidendy od marca 2019 r. – nowe regulacje w Kodeksie spółek handlowych

Inny praktyczny temat z jakim niejednokrotnie możemy się spotkać to sytuacja sprzedaży nieruchomości lub lokalu zajmowanego przez najemcę. W jaki sposób najemca winien zabezpieczyć swoje prawa, czy nabywca może skutecznie pozbyć się takiego najemcy? – o tym we wpisie pt. Sprzedaż lokalu z najemcą – co na to przepisy Kodeksu cywilnego?

***

Zapraszamy do lektury blogów oraz komentowania wpisów.

***

Masz pytania związane z tematami poruszanymi ostatnio na blogach?

Zapraszamy do kontaktu:

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł