Nowy e-book pt. Umowy inwestycyjne a podatki autorstwa Małgorzaty Gach


umowy inwestycyjne a podatki

Dla wspólników, akcjonariuszy i zarządzających spółkami kapitałowymi oraz inwestorów w spółki Małgorzata Gach przygotowała e-book pt. Umowy inwestycyjne a podatki

Czego dotyczy e-book pt. Umowy inwestycyjne a podatki

Umowy inwestycyjne, które wiążą się głównie z transakcjami sprzedaży udziałów lub akcji, czy przystąpieniem nowych wspólników do spółki i wniesieniem wkładu lub też stanowią kombinację ww. działań – powodują nie tylko określone skutki prawne, ale również skutki podatkowe.

Wiedza i świadomość z jakimi podstawowymi kwestiami podatkowymi może się zetknąć akcjonariusz czy wspólnik spółki z o.o. zbywając określony pakiet akcji lub udziałów w spółce, czy też podmiot przystępujący do spółki jest niezbędna, aby proces taki przebiegał sprawnie i możliwie bezstresowo.

Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy i partner kancelarii GACH MIZIŃSKA przygotowała e-book pt. Umowy inwestycyjne a podatki w formie plik PDF, w którym omawia w skondensowanej formie podatkowe aspekty umów inwestycyjnych. Wszystkie składowe jak kwestie dotyczące podatku dochodowego, przychodu do opodatkowania, kosztów uzyskania przychodu i źródeł dochodów oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaż akcji lub udziałów na rzecz inwestora, a także sytuacja podatkowa spółki, do której przystąpił inwestor czy inwestora inwestującego w spółkę przy objęciu nowych udziałów lub akcji należy uwzględnić we wszystkich analizach przed podpisaniem każdej umowy inwestycyjnej.

E-book dostępny jest dla Subskrybentów newslettera bloga podatkiwspolkach.pl.

PRZEJDŹ NA BLOGA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 


Dzielimy się wiedzą z przedsiębiorcami, nie tylko publikując artykuły na blogach prawno-podatkowych, które prowadzimy, ale także przygotowując i udostępniając poradniki prawno-podatkowe z zakresu naszych specjalizacji oraz publikując książki.

KLIKNIJ W GRAFIKĘ I SPRAWDŹ NASZE DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE PRAWNO-PODATKOWE DLA MŚP:

publikacje prawno-podatkowe dla MŚP

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł