Co słychać na blogach Kancelarii GACH MIZIŃSKA w maju i czerwcu ?


Nie ukrywamy, że dużo się u nas w Kancelarii dzieje – tak projektowo jak i w zakresie naszych blogów. Będzie nam miło, jesli zechcecie poczytać i zostawić komentarz, co sądzicie o naszych działalnoach blogowych?

Podatki w spółkach

Nowość w podatkach – czyli o kasach fiskalnych online poczytacie w artykule Kasy fiskalne online

Drugi temat dotyczył skargi pauliańskiej i zobowiązań podatkowych -Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i nie tylko zna pojęcie „skargi pauliańskiej” jako instrumentu prawnego, dzięki któremu wierzyciel może uzyskać to co mu się należy, nawet w przypadku celowego wyprowadzenia przez kontrahenta swojego majątku do innych osób. Dzisiaj nowy temat – skarga pauliańska przy zobowiązaniach podatkowych – sprawdź dlaczego należy uważać. Więcej w naszym artykule  Uważaj na skargę pauliańską przy zobowiązaniach podatkowych!

W artykule Nowe regulacje dotyczące poboru podatku u źródła (1) poruszamy tematykę pobierania przez podmiot dokonujący wypłat tzw. podatku u źródła. Dotyczy to m.in. wypłat na rzecz nierezydentów odsetek od pożyczek czy obligacji, należności licencyjnych, dywidend, czy też wynagrodzenia z tytułu usług doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych itp.  Nowe przepisy, obowiązujące od 2019 roku znacznie skomplikowały stan prawny. Wypłącacie takie odsetki? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Prawo dla księgowych     

Na blogu ważny temat w kontekście zbliżającego się terminu na składanie sprawozdań finanowaych – Przypominamy o oświadczeniu o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018   

Przypomninamy , że oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego może być złożone wyłącznie drogą elektroniczną. Musi ono nastąpić w trybie zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zainteresowanych zapraszamy na bloga.

Kolejny temat dotyczy przekazania firmy na rzecz najbliższych dla zapewnienia sukcesji. Jednym ze sposobów takiej sukcesji jest darowizna przedsiębiorstwa. Więcej na temat takiej darowizny oraz  podatków z tym związanych w artykule Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny a VAT

 

***

Zapraszamy do lektury blogów oraz komentowania wpisów.

***

Masz pytania związane z tematami poruszanymi ostatnio na blogach?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z MAŁGORZATĄ GACH    /    KONTAKT Z JOANNĄ MIZIŃSKĄ    /    KONTAKT Z KANCELARIĄ

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł