Tematy blogowe dla MŚP – październik-listopad


Zapraszamy na przegląd jesiennych artykułów na temat prawa i podatków podejmowanych przez wspólników kancelarii na blogach prawo-dla-ksiegowych.pl, podatkiwspolkach.pl oraz sprzedazudzialowwspolcezoo.pl oraz w serwisie LexAgit.pl.

Artykuły z bloga “Prawo dla księgowych”

dokumenty księgowe byłego klienta

Brak zapłaty przez klienta za usługi rachunkowe to jedna sprawa. Może się jednak zdarzyć i tak, że klient nie płaci, nie odbiera dokumentów, urywa kontrakt z biurem rachunkowym, a potem organ podatkowy zwraca się o wydanie dokumentów księgowych.

CZYTAJ DALEJ

 

wynagrodzenie dla komplementariusza

Podmioty funkcjonujące w formule spółki komandytowej mają czasami kłopot z tym czy komplementariusz w spółce komandytowej może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Dotyczy to zarówno komplementariuszy będących osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi. Wynagrodzenie dla komplementariusza w spółce komandytowej – gdzie zatem jest problem?

CZYTAJ DALEJ

 

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1115). Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Finansów i będzie on także powszechnie dostępny. Zatem każdy będzie mógł uzyskać wiedzę na temat tego, kto faktycznie decyduje w sprawach danego podmiotu. Kogo obejmą nowe obowiązki? Kto to jest ten beneficjent rzeczywisty? Jakie dane beneficjenta rzeczywistego będzie można znaleźć w rejestrze? Kiedy trzeba zgłosić dane? Jaki tryb zgłaszania danych oraz co grozi za niezgłoszenie beneficjentów rzeczywistych?

CZYTAJ DALEJ

 

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach”

Subiektywny przegląd podatkowy dla spółek / PAŹDZIERNIK 2019

Sprawdź 3. wydanie cyklu Subiektywny przegląd podatkowy dla spółek / PAŹDZIERNIK 2019 autorstwa Małgorzaty Gach radcy prawnego i doradcy podatkowego, partnera w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA z Krakowa i autorki bloga podatkiwspolkach.pl.

CZYTAJ DALEJ

 

split payment

Od 1 listopada 2019 r. dotychczas stosowane przy robotach budowlanych rozliczenie podatku VAT na zasadach tzw. odwrotnego obciążenia, gdzie to nabywca był zobligowany do rozliczenia podatku należnego, zostanie zastąpiony mechanizmem tzw. split payment.

CZYTAJ DALEJ

 

Artykuły z bloga “Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.”

obowiązki zarządu spółki z o.o.

Zgodnie z art. 187 § 1 KSH o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału, zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym fakcie wraz z dowodem dokonania czynności. Powstaje pytanie, jakie są obowiązki zarządu sp. z o.o. po otrzymaniu takiego zawiadomienia?

CZYTAJ DALEJ

 

S24

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalne i jeżeli odmienny zapis nie znajduje się w umowie spółki – każdy wspólnik może zbyć dowolną liczbę udziałów na rzecz innego podmiotu. Oczywiście umowa spółki może ograniczać to prawo np. poprzez zastrzeżone prawo pierwszeństwa lub pierwokupu czy zgodę Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. Zbycie udziałów wymaga podpisania umowy sprzedaży udziałów, która dla swej ważności wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Czy skoro spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć i dokonywać zmian przez internet korzystając z wzorca umowy, to czy jest możliwa sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet?

CZYTAJ DALEJ

 

Artykuły z serii SPRAWNA SPÓŁKA pod patronatem merytorycznym kancelarii w serwisie LexAgit.pl

 


Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z MAŁGORZATĄ GACH   /   KONTAKT Z JOANNĄ MIZIŃSKĄ


Dzielimy się wiedzą z przedsiębiorcami, nie tylko publikując artykuły na blogach prawno-podatkowych, które prowadzimy, ale także przygotowując i udostępniając poradniki prawno-podatkowe z zakresu naszych specjalizacji oraz publikując książki.

KLIKNIJ W GRAFIKĘ I SPRAWDŹ NASZE DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE PRAWNO-PODATKOWE DLA MŚP:

publikacje prawno-podatkowe dla MŚP

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł