Co obejmuje doradztwo?

Audytujemy spółki przed zakupem lub inwestycją oraz dla właścicieli firm, którzy chcą mieć pewność, że wszystko w spółce pod względem prawnym jest w porządku.

Doradztwo zespołu Mizińska i wspólnicy w zakresie audytów obejmuje m. in.:

  • przeprowadzanie audytów prawnych dowolnego podmiotu pod kątem jego zakupu, przejęcia lub poprzedzające inwestycje
  • badanie dokumentacji prawnej danej firmy pod kątem weryfikacji jej kompletności
  • badanie dokumentacji prawnej niezbędnej dla działania, lub jeśli dotychczas firma była prowadzona przez podmioty trzecie
  • audyty prawne na zlecenie zarządu spółki
  • audyty prawne start-upów
  • audyty prawne na zlecenie

SKONSULTUJ SWÓJ PROBLEM Z ZAKRESU: