Co obejmuje doradztwo?

Doradzamy przy emisji akcji, udziałów, obligacji, warrantów pełnimy funkcję administratora zabezpieczeń.

Doradztwo zespołu Mizińska i wspólnicy w zakresie finansowania obejmuje m. in.:

  • opracowywanie optymalnych modeli finansowania dla danego biznesu
  • przygotowywanie dokumentacji prawnej dla podwyższenia kapitału zakładowego
  • przygotowywanie dokumentacji prawnej do emisji obligacji
  • przygotowywanie umów zabezpieczeniowych
  • pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń
  • reprezentowanie praw obligatariuszy w razie naruszenia warunków emisji obligacji
  • obsługę opcji i programów dla menedżerów oraz kluczowych pracowników, w tym tworzenie i kompleksową obsługę programów menedżerskich (motywacyjnych) opartych na papierach wartościowych (obligacjach i warrantach subskrypcyjnych), doradztwo przy emisji obligacji i warrantów, tworzenie i negocjowanie umów z kluczowymi pracownikami, menedżerami w tym kontekście
  • obsługę prawno-podatkową inwestycji w spółki, start-upy, obsługa transakcji typu M&A (merger & acquisition), w tym: przeprowadzanie analiz prawnych, kompleksowa obsługa podmiotów w związku z pozyskiwaniem inwestora branżowego lub finansowego (transakcje venture capitalprivate equity), kompleksowa obsługa przejęć, w tym przy wykorzystaniu obrotu przedsiębiorstwami, ich zorganizowanymi częściami lub poszczególnymi składnikami majątkowymi, przygotowywanie kompletu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji (term sheet, list intencyjny, umowa inwestycyjna, umowa wspólników, uchwały korporacyjne), a także udział w negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz obsługa pozyskiwania środków na inwestycje poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji, restrukturyzację prawną spółek
  • doradztwo z zakresu prawa papierów wartościowych, w tym obsługę pozyskiwania środków na inwestycje na rynkach kapitałowych poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji, tworzenie i kompleksowa obsługa programów menedżerskich (motywacyjnych), opartych na papierach wartościowych (obligacjach i warrantach subskrypcyjnych)

SKONSULTUJ SWÓJ PROBLEM Z ZAKRESU: