Co obejmuje doradztwo?

O podatkach wiemy wszystko – doradzamy w bieżącej działalności jak i jej zoptymalizowaniu oraz reprezentujemy w toku postępowań podatkowych.

Doradztwo zespołu Mizińska i wspólnicy w zakresie podatków obejmuje m. in.:.

  • opracowanie koncepcji oraz porady jak zgodnie z przepisami prawa zmniejszyć obciążenia publicznoprawne, tj. jak zaoszczędzić na zobowiązaniach publicznoprawnych
  • wyjaśnianie i interpretowanie zawiłości prawa podatkowego, w tym bieżące monitorowanie obowiązków podatkowych przy prowadzeniu transakcji
  • sprawną współpracę z księgowością danego biznesu
  • obronę przed zarzutami organów podatkowych
  • przygotowywanie wniosków o interpretację podatkową lub opinii zabezpieczających
  • przygotowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi – doradztwo w zakresie cen transferowych
  • doradztwo w sprawach związanych z optymalizacją podatkową transakcji oraz prowadzonej działalności gospodarczej
  • doradztwo w zakresie opodatkowania nierezydentów (ograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania)
  • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad oraz konsultacje z zakresu podatku VAT, podatku akcyzowego, podatków dochodowych, PCC oraz podatków i opłat lokalnych

SKONSULTUJ SWÓJ PROBLEM Z ZAKRESU: