Co obejmuje doradztwo?

Przekształcamy, łączymy, dzielimy spółki, zmieniamy formę prawną, wnosimy aporty, zbywamy przedsiębiorstwa, przeprowadzamy zmiany w strukturze firmy zapewniające optymalne wykorzystanie jej potencjału.

Doradztwo zespołu Mizińska i wspólnicy w zakresie restrukturyzacji obejmuje m. in.:

  • zmianę form prawnych działalności dostosowując je do aktualnego otoczenia biznesowego
  • analizy prawne uwarunkowań danej działalności
  • zaproponowanie właściwej formy oraz zasad działania przedsiębiorstwa
  • przekształcenia przedsiębiorstw w optymalną formę prawną
  • obsługę procesu połączenia firm z innymi dla stworzenia oszczędności finansowych oraz uzyskania efektu synergii
  • dokonywanie podziałów spółek jeśli jest to uzasadnione
  • zwiększanie wartości firm poprzez wniesienie aportu

SKONSULTUJ SWÓJ PROBLEM Z ZAKRESU: