Co obejmuje doradztwo?

Zakładamy każdy rodzaj spółki, doradzamy prawnie w toku bieżącej działalności, zabezpieczamy interesy spółek na przyszłość.

 

Doradztwo zespołu Mizińska i wspólnicy w zakresie spółek obejmuje m. in.:

 • pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej działalności
 • doradztwo przy założeniu spółki na typowych zasadach lub w formie S-24
 • ustalanie optymalnej treści umowy spółki oraz pomoc w ukształtowaniu stosunków
  ze wspólnikami i zarządem
 • doradztwo prawnie w toku planowanej działalności
 • przygotowywanie kompletu dokumentacji korporacyjnej koniecznej w toku działania – opracowanie wewnętrznych regulacji takich jak umowy spółki, statut, regulaminy
 • opiniowanie i tworzenie projektów umów istotnych z perspektywy danego biznesu
 • pomoc w sprzedaży i innych transferach udziałów w spółce lub przedsiębiorstwa spółki
 • przygotowanie całościowej dokumentacji podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki czy emisji obligacji
 • doradztwo prawnie w toku likwidacji podmiotów gospodarczych
 • udział w negocjacjach
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w razie sporów między spółkami prawa handlowego a jej organami lub udziałowcami (akcjonariuszami)
 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą wszelkie aspekty prawne działalności, ze szczególnych uwzględnieniem przepisów charakterystycznych dla danej branży
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, w tym przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów z zakresu prawa pracy, przygotowywanie i negocjowanie umów z kadrą menedżerską, doradztwo przy opracowaniu regulacji wewnętrznych wymaganych przepisami prawa pracy (regulaminy), doradztwo prawne przy przejmowaniu zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy

SKONSULTUJ SWÓJ PROBLEM Z ZAKRESU: