Co obejmuje doradztwo?

Dobrze napisana umowa to klucz do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego – takie umowy piszemy dla firm, z którymi współpracujemy.

Doradztwo zespołu Mizińska i wspólnicy w zakresie umów obejmuje m. in.:

  • tworzenie prostych umów sprzedaży
  • przygotowywanie skomplikowanych umów inwestycyjnych
  • reprezentację w trakcie negocjacji umów i dbałość o bezpieczeństwo prawne
  • wyjaśnianie znaczenia podpisywanej umowy
  • podpowiedzi i doradztwo jak bronić się przed nieuzasadnionymi żądaniami kontrahentów
  • pomoc w windykacji kontrahentów zalegających z płatnościami

SKONSULTUJ SWÓJ PROBLEM Z ZAKRESU: