Treści jakie przedstawiamy Czytelnikom, zawarte na blogu gm-legal.pl/aktualnosci i przekazywane za pośrednictwem Newslettera mają charakter wyłącznie ogólny, informacyjny i edukacyjny. Żadna z informacji przedstawionych na blogu i przekazana za pośrednictwem Newslettera nie może być traktowana jako porada ani opinia prawna w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych czy w indywidualnej sprawie (bez rzetelnej analizy konkretnej sprawy, wysłuchania całej historii związanej ze sprawą, wglądu w dokumenty i skonfrontowania ich treści z przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem sądów, nie można uznać jakiejkolwiek notatki zamieszczonej na blogu jako rozwiązania problemu prawnego), jako wykładnia prawa, oferta ani informacja o ofercie. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości bloga i przekazywanych treści za pośrednictwem Newslettera w jakikolwiek sposób, a w szczególności nie ma wpływu na to czy podmiot/osoba podejmie lub nie jakąkolwiek czynność lub czynności. W celu uzyskania doradztwa prawnego w konkretnej sprawie zalecany jest kontakt z nami pod adresem kancelaria@gm-legal.pl. Ponadto, zamieszczone cytowania przepisów prawnych, aktów prawnych lub orzeczeń nie mogą być traktowane jako źródło obowiązującego prawa. Jako Autorzy zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

WAŻNE INFORMACJE – ZAPOZNAJ SIĘ: