E-BOOKI, PORADNIKI, PUBLIKACJE PRAWNO-PODATKOWE DLA MŚP

Dzielimy się wiedzą z przedsiębiorcami, nie tylko publikując artykuły na blogach prawno-podatkowych, które prowadzimy, ale także przygotowując i udostępniając poradniki prawno-podatkowe z zakresu naszych specjalizacji oraz publikując książki. 

Poniżej prezentujemy nasze dotychczasowe publikacje.

E-book: Podatkowe rozliczenia świąteczno-noworocznych wydatków firmowych E-book: Podatkowe rozliczenia świąteczno-noworocznych wydatków firmowych
E-book: Podatkowe rozliczenia świąteczno-noworocznych wydatków firmowych

WYDATKI ŚWIĄTECZNE 2019 czyli podatkowy katalog klasyfikowania wydatków firmowych na Mikołajki, Boże Narodzenie, karnawał w firmie oparty na orzecznictwie sądowym oraz interpretacjach podatkowych – najistotniejsze kwestie dla przedsiębiorców, dyrektorów finansowych i księgowych, pracowników, współpracowników i kontrahentów. Autorką e-booka jest radca prawny i doradca podatkowy Małgorzata Gach, autorka bloga “Prawo dla księgowych”, partner w GACH MIZIŃSKA specjalizującej się w prawie i podatkach dla MŚP.

WAŻNE DLA MŚP CZ. 3 WAŻNE DLA MŚP CZ. 3
WAŻNE DLA MŚP CZ. 3
SPRAWNA SPÓŁKA CZ. 3 SPRAWNA SPÓŁKA CZ. 3
SPRAWNA SPÓŁKA CZ. 3
WAŻNE DLA DEWELOPERÓW / LISTOPAD 2019 WAŻNE DLA DEWELOPERÓW / LISTOPAD 2019
WAŻNE DLA DEWELOPERÓW / LISTOPAD 2019
ALERT DLA FIRM 3/2019 “Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r." ALERT DLA FIRM 3/2019 “Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r."
ALERT DLA FIRM 3/2019 “Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r."
Instrukcja zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez S24 Instrukcja zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez S24
Instrukcja zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez S24

Korzystając z systemu S24 możliwe jest dokonywanie zmian w zarejestrowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 1 kwietnia 2016 r. w art. 182 §2 KSH ustawodawca dopuścił możliwość zawarcia umowy sprzedaży udziałów online przez system S24. Jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona jako S24 to można w takiej spółce sprzedać udziały dalej korzystając z systemu teleinformatycznego. Zbycie udziałów w uproszczony sposób wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Jak sporządzić i podpisać umowę przez system S24? W celu ułatwienia przejścia przez procedurę sprzedaży udziałów w spółce z o.o.  Joanna Mizińska, adwokat i i partner kancelarii Mizińska i wspólnicy na blogu “Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.” wraz z aplikantką adwokacką Małgorzatą Chudzik-Marczewską opracowały instrukcję w pliku .pdf, w której krok po kroku podpowiadają jak sporządzić i podpisać umowę przez system S24.

WAŻNE DLA MŚP CZ. 2 WAŻNE DLA MŚP CZ. 2
WAŻNE DLA MŚP CZ. 2
SPRAWNA SPÓŁKA CZ. 2 SPRAWNA SPÓŁKA CZ. 2
SPRAWNA SPÓŁKA CZ. 2
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
ALERT DLA FIRM 2/2019/GACH MIZIŃSKA: SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ NA NIŻSZE CENY PRĄDU BĘDZIE PRZEDŁUŻONE DO 13 SIERPNIA 2019 R.! ALERT DLA FIRM 2/2019/GACH MIZIŃSKA: SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ NA NIŻSZE CENY PRĄDU BĘDZIE PRZEDŁUŻONE DO 13 SIERPNIA 2019 R.!
ALERT DLA FIRM 2/2019/GACH MIZIŃSKA: SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ NA NIŻSZE CENY PRĄDU BĘDZIE PRZEDŁUŻONE DO 13 SIERPNIA 2019 R.!
ALERT DLA FIRM 1/2019/GACH MIZIŃSKA: DO 27 LIPCA 2019 R. ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ! ALERT DLA FIRM 1/2019/GACH MIZIŃSKA: DO 27 LIPCA 2019 R. ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ!
ALERT DLA FIRM 1/2019/GACH MIZIŃSKA: DO 27 LIPCA 2019 R. ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ!
E-book pt. Umowy inwestycyjne a podatki E-book pt. Umowy inwestycyjne a podatki
E-book pt. Umowy inwestycyjne a podatki

Umowy inwestycyjne, które wiążą się głównie z transakcjami sprzedaży udziałów lub akcji, czy przystąpieniem nowych wspólników do spółki i wniesieniem wkładu lub też stanowią kombinację ww. działań – powodują nie tylko określone skutki prawne, ale również skutki podatkowe. Wiedza i świadomość z jakimi podstawowymi kwestiami podatkowymi może się zetknąć akcjonariusz czy wspólnik spółki z o.o. zbywając określony pakiet akcji lub udziałów w spółce, czy też podmiot przystępujący do spółki jest niezbędna, aby proces taki przebiegał sprawnie i możliwie bezstresowo. Jesteś wspólnikiem spółki, akcjonariuszem, zarządzającym spółką kapitałową lub inwestorem w spółki? Przygotowałam dla Ciebie gotowy plik PDF, w którym omawiam dla Ciebie w skondensowanej formie podatkowe aspekty umów inwestycyjnych. Wszystkie składowe jak kwestie dotyczące podatku dochodowego, przychodu do opodatkowania, kosztów uzyskania przychodu i źródeł dochodów oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaż akcji lub udziałów na rzecz inwestora, a także sytuacja podatkowa spółki, do której przystąpił inwestor czy inwestora inwestującego w spółkę przy objęciu nowych udziałów lub akcji należy uwzględnić we wszystkich analizach przed podpisaniem każdej umowy inwestycyjnej. Dołącz do grona Subskrybentów bloga podatkiwspolkach.pl, odblokuj dostęp i pobierz bezpłatny e-book pt. Umowy inwestycyjne a podatki. – Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii GACH MIZIŃSKA, autorka bloga Podatki w spółkach.

WAŻNE DLA MŚP / CZ. 1 / KWIECIEŃ 2019 WAŻNE DLA MŚP / CZ. 1 / KWIECIEŃ 2019
WAŻNE DLA MŚP / CZ. 1 / KWIECIEŃ 2019
SPRAWNA SPÓŁKA CZYLI JAKA? – WPROWADZENIE DO CYKLU SPRAWNA SPÓŁKA MŚP SPRAWNA SPÓŁKA CZYLI JAKA? – WPROWADZENIE DO CYKLU SPRAWNA SPÓŁKA MŚP
SPRAWNA SPÓŁKA CZYLI JAKA? – WPROWADZENIE DO CYKLU SPRAWNA SPÓŁKA MŚP
Książka pt. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne Książka pt. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne
Książka pt. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne

„Zmiana firmy” czy „przekształcenie firmy w spółkę z o.o.” to sformułowania często zamiennie używane przez przedsiębiorców, którzy postanowili kontynuować działalność gospodarczą już nie w formule podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale spółki kapitałowej Cel, tj. przejście z poziomu jednoosobowego przedsiębiorcy do spółki kapitałowej, a więc w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, może być osiągany na różne sposoby. Czy każdy przedsiębiorca może podlegać przekształceniu? Jaka jest procedura przekształcenia? Jakie są korzyści takiego przekształcenia? Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego? Jakie są podatkowe skutki przekształcenia? Na te i inne pytania odpowiadają Małgorzata Gach i Joanna Mizińska – partnerzy kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA z Krakowa, w najnowszej wspólnej publikacji książkowej pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne” (z suplementem elektronicznym). 

Poradnik pt. Spółka komandytowa Poradnik pt. Spółka komandytowa
Poradnik pt. Spółka komandytowa

Jesteś wspólnikiem spółki, właścicielem, osobą zarządzającą spółką, księgową/księgowym lub dyrektorem finansowym w spółce? Przygotowałam dla Ciebie gotowy plik PDF, w którym przytaczam dla Ciebie w skondensowanej formie na czym polega konstrukcja prawna spółki komandytowej, jakie są najważniejsze elementy umowy spółki komandytowej, omawiam kwestie dotyczące opodatkowania, zakresu odpowiedzialności komplementariusza oraz ksiąg rachunkowych. Dołącz do grona Subskrybentów bloga prawo-dla-ksiegowych.pl i pobierz bezpłatny Poradnik pt. Spółka komandytowa – Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii GACH MIZIŃSKA, autorka bloga Prawo dla księgowych

Książka pt. Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Książka pt. Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki
Książka pt. Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki

Prowadzenie biznesu wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na jego rozwój. Wśród rozwiązań na dofinansowanie spółki, które warto wówczas rozważyć jest podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyemitowanie nowych akcji, podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących oraz emisja obligacji korporacyjnych. Dowiedz się więcej o wspólnej publikacji książkowej wspólników kancelarii – tj. książce pt. “Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki” (z suplementem elektronicznym). 

Poradnik pt. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Poradnik pt. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Poradnik pt. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jesteś właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobą zarządzającą spółką z o.o.? Jesteś zainteresowany tematem sprzedaży udziałów? Przygotowałam dla Ciebie gotowy plik PDF, z którego dowiesz się jak wygląda procedura sprzedaży udziałów w spółce z o. o. – krok po kroku. Liczę, że pomoże on Tobie w Twojej Spółce. Dołącz do grona Subskrybentów bloga sprzedazudzialowwspolcezoo.pl i pobierz bezpłatny Poradnik pt. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Joanna Mizińska, adwokat, partner w kancelarii GACH MIZIŃSKA, autorka bloga Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

PORADNIK PT. PODMIOTY POWIĄZANE PORADNIK PT. PODMIOTY POWIĄZANE
PORADNIK PT. PODMIOTY POWIĄZANE

Podmioty powiązane to dla większości z nas głównie spółki funkcjonujące w holdingu jako spółka matka – spółka córka – spółka wnuczka. Ale to nie wszystko. Rodzajów powiązań jest kilka. Przygotowałam dla Ciebie gotowy plik PDF, dzięki któremu dowiesz się przekrojowo jakie są rodzaje podmiotów powiązanych. Dołącz do grona Subskrybentów bloga ocenachtransferowych.pl i pobierz bezpłatny Poradnik pt. Podmioty powiązane – Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii GACH MIZIŃSKA, autorka bloga O cenach transferowych.

E-BOOK PT. CENY TRANSFEROWE. NOWE REGULACJE OD 2017 R. E-BOOK PT. CENY TRANSFEROWE. NOWE REGULACJE OD 2017 R.
E-BOOK PT. CENY TRANSFEROWE. NOWE REGULACJE OD 2017 R.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO: