Prawo i podatki dla hotelarzy

Realizujemy bieżącą obsługę prawno-podatkową dla właścicieli i kadry zarządzającej hoteli i innych obiektów prowadzących działalność hotelarską jak pensjonaty, hostele, małe hotele w budynkach mieszkalnych, firmy świadczące usługi hotelarskie i organizujące bazy hotelarskie. Naszym celem jest zapewnić sprawne i bezproblemowe codzienne funkcjonowanie firm z branży hotelarskiej.

 

Doradztwo zespołu Mizińska i wspólnicy dla hotelarzy obejmuje m. in.:

 • bieżącą obsługę podatkową dotyczącą wszystkich aspektów usług zakwaterowania, w tym doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT czy podatku od nieruchomości
 • audyty prawne dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości pod inwestycję hotelową lub chcących nabyć hotel jako przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 • doradztwo podatkowe dotyczące wnoszenia wkładów niepieniężnych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek z branży hotelowej
 • realizację procesów nabycia nieruchomości pod hotele czy też już funkcjonujących obiektów hotelowych
 • stworzenie i realizację koncepcji restrukturyzacji obecnej działalności hotelowej, w tym dla właściwego zabezpieczenia interesów właścicieli czy zwiększenia oszczędności finansowych
 • doradztwo prawne i podatkowe dla inwestorów rozpoczynających działalność w branży hotelarskiej oraz rozwijających działalność
 • przegląd zmian w przepisach prawnych i podatkowych dla branży hotelarskiej
 • opinie prawne i podatkowe 
 • tematy RODO
 • sprawy pracownicze
 • umowy
 • windykację wierzytelności
 • reprezentację w postępowaniach sądowych.

SKONSULTUJ SWÓJ PROBLEM Z ZAKRESU: