Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy

Małgorzata Gach specjalizuje się w szczególności w prawie podatkowym oraz bilansowym zajmując się m. in. podatkowymi oraz rachunkowymi aspektami transakcji kapitałowych, doradztwem prawnym i kapitałowym w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń oraz transakcji na przedsiębiorstwie lub jego aktywach.

Posiada 20-letnie doświadczenie w tworzeniu koncepcji optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej oraz działań restrukturyzacyjnych.

Skutecznie reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Jest autorką szeregu publikacji dotyczących zwłaszcza prawa podatkowego oraz prawa handlowego, w tym artykułów i komentarzy w ogólnopolskich dziennikach RzeczpospolitaGazeta Prawna, w prasie branżowej i w serwisach gospodarczo-prawnych. Posiada doświadczenia szkoleniowe z zakresu swoich specjalizacji. Prowadzi blogi prawno-podatkowe Podatki w spółkach o podatkach przy różnego typu transakcjach kapitałowych typu fuzje, aporty, przekształcenia, sprzedaże itp. dla wspólników i spółek (podatkiwspolkach.pl), O cenach transferowych czyli o rozliczeniach między podmiotami powiązanymi (ocenachtransferowych.pl), Prawo dla księgowych dla księgowych oraz dyrektorów finansowych (prawo-dla-ksiegowych.pl).

DOŚWIADCZENIE

  • obsługa prawna i podatkowa procesu konsolidacji podmiotów z grupy kapitałowej związana z przeniesieniem istotnych aktywów nieruchomościowych spółki matki do spółki córki (transakcje aportowe – wartość łącznie transakcji ok. 140.000.000 PLN)
  • doradztwo podatkowe dotyczące wnoszenia wkładów niepieniężnych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek z branży hotelowej (wartość transakcji 32.000.000 PLN)
  • restrukturyzacja i optymalizacja podatkowa w zakresie spółek z branży usługowej przy wykorzystaniu w szczególności aportu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość transakcji 12.500.000 PLN)
  • doradztwo prawne przy szeregu transakcji polegających na przekształceniu podmiotów w podmioty funkcjonujące w innych formach prawnych, w tym w szczególności doradztwo przy przekształceniach: 1) przedsiębiorców jednoosobowych w jednoosobowe spółki z o.o., 2) spółek kapitałowych (spółki z o.o., akcyjne) w spółki osobowe, 3) spółek cywilnych w spółki osobowe, 4) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne
  • doradztwo prawne przy akwizycji przez podmiot z branży telekomunikacyjnej aktywów od podmiotów prowadzących podobną działalność, w następstwie której podmiot nabywający uzyskał status największego podmiotu prowadzącego tego typu działalność (wartość transakcji ponad 2.500.000 PLN)
  • doradztwo prawne i podatkowe przy transakcjach polegających na przejęciu przez spółkę z branży telekomunikacyjnej kilkudziesięciu nowych lokalizacji od podmiotów trzecich w celu włączenia ich do sieci sprzedaży towarów i usług
  • restrukturyzacja i optymalizacja podatkowa grupy kapitałowej z branży deweloperskiej z wykorzystaniem zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych oraz spółek off-shore w Luxemburgu i na Cyprze oraz funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu.


KONTAKT:
Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy

tel. kom.: +48 668 017 219
e-mail: m.gach@gm-legal.pl
LinkedIn

Publikacje: